Jinħatru Mħallfin Ġodda

Il-Ħamis, 22 ta’ April 2021, erba’ Mħallfin ġodda nħatru biex iservu fil-Qrati Superjuri, wara li nħatru mill-President ta’ Malta għall-ewwel darba fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ħatriet Ġudizzjarji.

Tnejn mill-Imħallfin il-ġodda, jiġifieri Madam Justice Audrey Demicoli u J. Neville Camilleri, ġew elevati għall-Qrati Superjuri, wara li qabel kienu jservu bħala Maġistrati fil-Qrati Inferjuri, għal diversi snin.

Iż-żewġ Imħallfin l-oħra, jiġifieri s-Sur Justice Christopher Falzon Scerri u s-Sur Justice Ian Spiteri Bailey, qabel kienu qed iservu bħala avukati, bl-ewwel wieħed iservi bħala konsulent legali għall-Avukat tal-Istat u tal-aħħar kien fi prattika privata.

Il-funzjoni kienet waħda solenni qasira, iddettata mir-restrizzjonijiet imposti mill-pandemija tal-COVID-19.

Skont id-drawwa, wara li ħadu l-ġurament tal-kariga u l-ġurament ta’ lealtà, il-President ta’ Malta, Dr George Vella, qara l-mandati li bihom inħatru Mħallfin.

Attendew ukoll il-Prim Ministru, Dr Robert Abela, il-Prim Imħallef, Mark Chetcuti, il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, Dr Edward Zammit Lewis, l-Avukat tal-Istat, Dr Christopher Soler, u l-membri tal-familji tal-persuni maħtura.