Dokumenti

Ħtieġa ta’ aktar riżorsi kompetenti
Fl-okkażjoni tal-ħatra ta’ tlett imħallfin ġodda, filwaqt li l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura tilqa’ dan it-tkabbir bla preċedent, tfakkar fil-ħtieġa ta’ aktar riżorsi kompetenti. 
 
 
Ġustizzja fi żmien raġonevoli
Diskors tal-Onor. Justice Grazio Mercieca fl-okkażjoni tal-ewwel seduta tiegħu tat-12 ta’ Ottubru 2018
 
 
L-imħallfin u l-Maġistrati jesprimu l-fehmiet tagħhom
Rapport tal-Ġudikatura, ippubblikat fid-9 ta’ Awwissu 2013, dwar l-ewwel Dokument ta’ Konsultazzjoni mħejji mill-Kummissjoni dwar ir-Riforma Olistika tas-Sistema tal-Ġustizzja.
 
Rispons mill-Prim Imħallef
Ittra mibgħuta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u ppubblikata nhar il-Ħadd ta’ Malta (12 ta’ Mejju 2013) bi tweġiba għal ċerti kummenti magħmula minn Dr Giovanni Bonello.
 
Drittijiet Soċjali f’Malta — Ħarsa ġenerali
Dokument mill-Prim Imħallef Emeritus Vincent De Gaetano.
 
L-imħallef li se jirtira jfakkar l-aħjar u l-agħar mumenti
Artikolu ta’ Waylon Johnston (The Times, 26 ta’ Frar 2011) dwar l-aħħar seduta tal-Imħallef Joseph Filletti qabel ma jirtira biex jilħaq il-limitu ta’ età statutorja.
 
Intervista mal-Prim Imħallef – Sunday Times of Malta
Prim Imħallef V. De Gaetano intervistat mill-ġurnalista Kurt Sansone. L-intervista ġiet ippubblikata fis-Sunday Times tal-5 ta’ Settembru 2010.
 
Offerti ta’ twejjed lill-imħallef puntwali
Artiklu ta’ Waylon Johnston li deher f’The Times tal-24 ta’ Ġunju 2010.
 
L-irfinar tas-sistema ġudizzjarja
Artiklu mill-Onor. Justice Tonio Mallia li deher fis-Sunday Times tal-20 ta’ Ġunju 2010.
 
Ittra lil The Malta Independent
Ittra mibgħuta mir-Reġistratur, il-Qrati Kriminali u t-Tribunali, bħala kjarifika fir-rigward ta’ ċerti kummenti f’artiklu ppubblikat fl-istess gazzetta fl-1 ta’ Ġunju 2010. L-ittra ġiet ippubblikata fl-10 ta’ Ġunju 2010.
 
Aspetti Prattiċi tal-Indipendenza tal-Ġustizzja
Tweġibiet sottomessi minn Malta għal kwestjonarju li jittratta aspetti prattiċi tal-indipendenza tal-ġustizzja. Dawn it-tweġibiet u dawk ippreżentati minn ġurisdizzjonijiet oħra ġew diskussi f’kollokju tan-Netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji Supremi tal-Unjoni Ewropea li sar f’Dublin, l-Irlanda, fid-19 ta’ Marzu 2010.

Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf u d-dokumenti mehmuża A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K u L.

 
Il-familja fil-Dokumenti: L-esperjenza Maltija
Dokument mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fit-12 ta’ Marzu 2010 f’konferenza li saret f’Malta u organizzata mill-Kummissjoni Internazzjonali dwar ir-Relazzjonijiet Kouple u Familjari (ICCFR) u l-Moviment Cana Malta.
 
L-imħallef li jkun ser jirtira jieħu pożizzjoni ta’ ovazzjoni
Artiklu ta’ Waylon Johnston li deher f’The Times tal-10 ta’ Ottubru 2009.
 
Intervista mal-Prim Imħallef – Sunday Times of Malta
Prim Imħallef V. De Gaetano intervistat mill-ġurnalista Kurt Sansone. L-intervista ġiet ippubblikata fis-Sunday Times tas-27 ta’ Settembru 2009.
 
Intervista mal-Prim Imħallef – Sunday Times of Malta
Prim Imħallef V. De Gaetano intervistat mill-ġurnalista Steve Mallia. L-intervista ġiet ippubblikata fis-Sunday Times tas-7 ta’ Settembru 2008.
 
Ittra lill-Times
Ittra intitolata “Luck of the draw” miktuba minn Joseph Sacco, Aġent Reġistratur, Qrati Kriminali u Tribunali, u ppubblikata f’The Sunday Times ta’ Malta tas-17 ta’ Awwissu 2008.
 
Ittra lill-Times
Ittra mibgħuta minn Dr Marse-Ann Farrugia (Assistent Ġudizzjarju u Segretarju Legali fl-uffiċċju tal-Prim Imħallef) u ppubblikata fis-Sunday Times tat-13 ta’ Lulju 2008.
 
Kwestjonarju tal-XIV-il Kungress tal-Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej
Tweġiba għal kwestjonarju għall-XIV-il Kungress tal-Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej li saret f’Vilnius, il-Litwanja u li għaliha attendew il-Prim Imħallef V. De Gaetano. It-tema ewlenija tal-kungress kienet “Problemi ta’ Omissjoni Leġiżlattiva fil-Ġurisprudenza Kostituzzjonali”.
 
 
Intervista mal-Prim Imħallef — Times of Malta
Intervista mal-Prim Imħallef V. De Gaetano ppubblikata f’The Times tat-30 ta’ Novembru 2007.
 
 
Ittra lill-Times
Ittra mibgħuta minn Dr Marse-Ann Farrugia (Assistent Ġudizzjarju u Segretarju Legali fl-uffiċċju tal-Prim Imħallef) lill-Editur tat-Times bi tweġiba għar-rapport tal-liġi ppubblikat fit-13 ta’ Awwissu 2007 intitolat “Qorti Kostituzzjonali raps qorti inferjuri”. L-ittra ġiet ippubblikata nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Awwissu, 2007.
 
 
Il-proċess ta’ Diffikult ta’ Sentenzjar
Artiklu ppubblikat f’Times (il-Ġimgħa, 13 ta’ April 2007) intitolat “Il-Proċess ta’ Sentenzjar Diffikult”, miktub minn Dr. Marse-Ann Farrugia (Assistent Ġudizzjarju u Segretarju Legali fl-uffiċċju tal-Prim Imħallef).
 
 
Sistemi Ġudizzjarji Ewropej
Rapport ippubblikat fl-2006 mill-Kummissjoni Ewropea għall-Effiċjenza tal-Ġustizzja (CEPEJ) dwar il-funzjonament tas-sistemi ġudizzjarji fl-Istati Ewropej. Is-CEPEJ ġiet stabbilita f’Settembru 2002 b’riżoluzzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa sabiex ittejjeb l-effiċjenza u l-funzjonament tas-sistemi ġudizzjarji fl-Istati Membri.
 
 
Kwestjonarju tal-XIII-il Kungress tal-Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej
Tweġibiet għal kwestjonarju mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano li jittratta l-kriterji tal-limitazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-prattika tal-Ġustizzja Kostituzzjonali, kif jidher mill-perspettiva ta’ Malta. It-tweġibiet ġew ippreżentati matul l-XIII-il Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej li saret f’Nikosija, Ċipru, bejn l-15 u d-19 ta’ Mejju 2005.
 
 
Diskors ta’ L. Wildhaber
Diskors mogħti fis-16 ta’ Jannar 2003 f’Aula Magna tal-Università Antika fil-Belt Valletta minn Luzius Wildhaber, President tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fil-15 anniversarju mill-promulgazzjoni tal-Att tal-Konvenzjoni Ewropea (l-Att XIV tal-1987). Id-diskors jikkunsidra l-għanijiet tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem b’referenza partikolari għal għadd ta’ libertajiet fundamentali.
 
 
Drittijiet tal-Bniedem
Artiklu miktub mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino u ppubblikat fil-ktieb Drittijiet Fundamentali fl-Ewropa, Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem L-Istati Membri 1950–2000, editjat minn Robert Blackburn to Dr. Jorge Polakiewicz u ppubblikat minn Oxford University Press (Data tal-pubblikazzjoni: 20 ta’ Diċembru 2001).
 
 
Kwestjonarju dwar id-Dritt għal Proċess Ġust
Tweġibiet għal kwestjonarju mogħti mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino dwar id-dritt għal Proċess Ġust skont il-Liġi Maltija. It-tweġibiet minn diversi ġurisdizzjonijiet għall-kwestjonarju ġew ippreżentati matul konferenza (Dritt għal Proċess Ġust) li saret bejn it-23 u l-25 ta’ Settembru 1999, fi Brno organizzata mill-Kummissjoni ta’ Venezja u li saret f’kooperazzjoni mal-Qorti Kostituzzjonali Ċeka.
 
 
Id-XIth Kungress tal-Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej
Dokument mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino dwar is-suġġett tal-Libertà tal-Kuxjenza kif applikat skont il-Liġi Maltija. Is-suġġetti ttrattati huma relatati mal-libertà tar-reliġjon u d-dritt ta’ nondiskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon. Id-dokument ġie ppreżentat matul l-XIth Kungress tal-Konferenza tal-Qrati Kostituzzjonali Ewropej li saret f’Varsavja, il-Polonja bejn s-17 u l-21 ta’ Mejju 1999.
 
 
Azzjoni affermattiva
Dokument miktub mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino li jittratta azzjoni affermattiva bħala tentattiv ta’ rimedju għad-diskriminazzjoni. Id-dokument ġie ppreżentat matul il-Konferenza tal-Qorti Kostituzzjonali dwar il-Ġurisprudenza tal-Ugwaljanza organizzata mill-Qorti Kostituzzjonali tal-Afrika t’Isfel u l-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija permezz tad-Dritt (il-Kummissjoni ta’ Venezja) u li saret fil-Bajja ta’ Gordon, l-Afrika t’Isfel bejn l-31 ta’ Jannar u l-1 ta’ Frar 1998.
Skip to content