Jiġi maħtura Imħallfin u Maġistrati

Inħatru tliet maġistrati ġodda u tliet maġistrati oħra fis-servizz ġew elevati għall-Qrati Superjuri. F’ċerimonja qasira li saret fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, Dr Nadine Lia, Dr Victor Asciak u Dr Bridgette Sultana ħadu l-ġurament tal-kariga u l-ġurament ta’ lealtà quddiem il-President ta’ Malta Dr George Vella, li qrathom u ffirmaw id-dokumenti li ħatruhom fil-Qorti tal-Maġistrati. Il-President qara u ffirma wkoll id-dokumenti li jaħtru lill-Maġistrati Francesco Depasquale u lil Joanne Vella Cuschieri lill-Bench tal-Imħallfin. 

Il-Prim Ministru, il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali u l-membri tal-familja tal-maġistrati u l-imħallfin il-ġodda kienu preżenti wkoll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *