Diskorsi mill-Prim Imħallef

Ottubru 2023
Diskors tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2023-2024, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2022
Diskors tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2022-2023, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2021
Diskors tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2021-2022, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2020
Diskors tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2020-2021, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Ottubru 2019
Diskors tal-Prim Imħallef Joseph Azzopardi fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2019-2020, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2018
Diskors tal-Prim Imħallef Joseph Azzopardi fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2018-2019, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2017
Diskors tal-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2017-2018, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2016
Diskors tal-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2016-2017, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2015
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2015–2016, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2014
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2014–2015, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2013
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2013 mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2013–2014, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2012
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2012 mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2012–2013, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ottubru 2010
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2010 mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2010–2011, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Settembru 2010
Diskors mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-aħħar seduta tiegħu fil-Qorti Kostituzzjonali u fil-Qorti tal-Appell — 6 ta’ Settembru 2010.
Novembru 2009
Diskors ta’ merħba mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano mogħti fl-10 ta’ Novembru 2009 fl-okkażjoni ta’ konferenza ta’ jumejn dwar il-Liġi tal-Kompetizzjoni tal-KE li saret fir-Risort ta’ Westin Dragonara u organizzata b’mod konġunt mill-Kumitat ta’ Tmexxija u Azzjoni tal-Malta-UE (MEUSAC), il-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji (JSC) u t-Tribunal tal-Appell tal-Kompetizzjoni tar-Renju Unit, u parzjalment iffinanzjata mid-Direttorat Ġenerali dwar il-Kompetizzjoni fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea.
Ottubru 2009
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2009 mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2009–2010, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
April 2009

Indirizz mogħti fl-24 ta’ April 2009 mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni ta’ sejħa ta’ korteżija uffiċjali minn membri tal-Ġudikatura fuq l-E.T. il-President ta’ Malta Dr George Abela fil-Palazz, il-Belt Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Marzu 2009
Diskors ta’ merħba mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano mogħti matul is-sessjoni tal-ftuħ tat-Tielet Konferenza Ġudizzjarja ta’ Malta dwar Kwistjonijiet tal-Liġi tal-Familja Transkonfinali li saret f’San Ġiljan (Malta) bejn l-24 u s-26 ta’ Marzu 2009, u ospitat mill-Gvern ta’ Malta f’kollaborazzjoni mal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2008
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2008 mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2008–2009, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2007
Diskors mogħti fl-1 ta’ Ottubru 2007 mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2007–2008, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Frar 2007
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Vincent Degaetano fid-9 ta’ Frar 2007 (il-Qorti tal-Appell tal-Belt Valletta) fl-okkażjoni tal-amministrazzjoni tal-ġurament tal-lealtà u tal-uffiċċju tal-ġurament lil avukati u prokuraturi legali ġodda.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Jannar 2007
Diskors ta’ merħba mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano mogħti fit-22 ta’ Jannar 2007 fis-Sala ta’ Vassalli, Ċentru tal-Konferenzi Mediterranji, Valletta, fl-okkażjoni ta’ taħdita mogħtija minn Sir Igor Imħallef biex jikkommemora t-Tielet Anniversarju tat-tnedija uffiċjali tal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji fis-17 ta’ Ottubru 2003.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Ottubru 2006
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2006–2007, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Ottubru 2005
Diskors mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-ikkumpensar ta’ ritratt ta’ Sir George Borg mogħti lill-Qrati minn bintu s-Sinjura Rosemarie Cachia — it-3 ta’ Ottubru 2005
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Ottubru 2005
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2005–2006, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Ottubru 2004
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2004–2005, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Marzu 2004

Diskors mill-Prim Imħallef fil-ftuħ ta’ konferenza ta’ jumejn organizzata mill-Kamra tal-Avukati u l-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji dwar it-tema: “L-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE f’Malta”, li saret fit-8 u d-9 ta’ Marzu 2004.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2003

Diskors mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tat-tnedija uffiċjali tal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji, Dimech Hall — Ċentru tal-Konferenzi Mediterranji, 17/10/2003.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf

Ottubru 2003
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2003–2004, il-Qrati ta’ Justrice, il-Belt Valletta.
Ikklikkja hawn biex tniżżel il-fajl pdf
 
Ottubru 2001
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2001–2002, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
 
Ottubru 2000
Diskors mogħti mill-Prim Imħallef Joseph Said Pullicino fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena ġudizzjarja 2000–2001, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
 
Diskors ta’ merħba mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano mogħti fl-10 ta’ Novembru 2009 f’Westin Dragonara Resort fil-ftuħ ta’ konferenza ta’ jumejn dwar l-Applikazzjoni tal-Liġi tal-Kompetizzjoni tal-KE f’Malta organizzata mill-MEUSAC f’kollaborazzjoni mal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji u t-Tribunal tal-Appell tal-Kompetizzjoni tar-Renju Unit.
Skip to content