L-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura ta' Malta

Il-kodiċi ta’ Etika għall-Membri tal-Ġudikatura jipprevedi speċifikament fl-Artikolu 27 li “Il-Membri tal-Ġudikatura għandu jkollhom id-dritt li jiffurmaw l-assoċjazzjoni professjonali tagħhom stess sabiex jissalvagwardjaw id-drittijiet u l-interessi tagħhom, u l-membri individwali tal-Ġudikatura għandhom ikunu intitolati li jagħżlu liberament jekk ikunux membri ta’ tali assoċjazzjoni professjonali jew le. Huma għandu jkollhom ukoll id-dritt li jaffiljati, kemm permezz ta’ assoċjazzjoni professjonali bħal din jew individwalment, ma’ assoċjazzjonijiet oħra li jistgħu jilħqu aħjar jew jiżguraw l-għanijiet li l-assoċjazzjoni tagħhom taspira għalihom.”

F’konformità ma’ dan ta’ hawn fuq, l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura ta’ Malta ġiet iffurmata f’Jannar 2001 bl-għan li tippromwovi l-interessi tal-membri tagħha, inklużi:
  1. li jippromwovi l-interessi tal-membri tiegħu fil-kapaċità professjonali tagħhom;
  2. il-promozzjoni tal-indipendenza tal-ġudikatura;
  3. li jippromwovi l-ogħla standards ta’ mġiba ġudizzjarja fost il-membri tiegħu;
  4. li jippromwovi l-interessi ġenerali tal-membri tiegħu, inklużi dawk l-interessi li jirriżultaw mal-irtirar mill-kulleġġ ġudikanti;
  5. il-promozzjoni tal-iskambju ta’ ideat dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja;
  6. biex tissaħħaħ il-profiċjenza kulturali, intellettwali u legali tal-membri tiegħu;
  7. il-promozzjoni u ż-żamma ta’ kuntatti ma’ mħallfin u maġistrati barra mill-pajjiż, ma’ assoċjazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, u b’mod partikolari assoċjazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali ta’ mħallfin u maġistrati.

Permezz tal-Assoċjazzjoni, il-Ġudikatura Maltija hija affiljata mal-Assoċjazzjoni tal-Maġistrati u l-Imħallfin tal-Commonwealth, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Imħallfin u l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Imħallfin.

Il-President attwali tal-Assoċjazzjoni huwa l-Onor. Imħallef Francesco Depasquale. Il-membri l-oħra tal-Kumitat ta’ Tmexxija tal-Assoċjazzjoni huma: Viċi President, Maġistrat Dr Noel Bartolo, Segretarju Ġenerali, l-Onor. Imħallef Joanne Vella Cuschieri; Teżorier, Maġistrat Dr. Leonard Caruana; u Segretarju Internazzjonali, l-Onor. Imħallef Aaron Bugeja.

Ikklikkja biex tara l-Istatut tal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura ta’ Malta

Skip to content