Kumitat Għall-Ħatriet Ġudizzjarji

Stabbilit fl-2016, il-Kumitat għall-Ħatriet Ġudizzjarji skont l-Artikolu 96a tal-Kostituzzjoni, huwa magħmul mill-Prim Imħallef, żewġ Imħallfin eletti mill-pari tagħhom għal perijodu ta’ erba’ snin, Maġistrat elett mill-pari tiegħu għal perijodu ta’ erba’ snin, il-Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi (Ombudsman) u l-President tal-Kamra tal-Avukati.

Il-funzjonijiet tal-Kummissjoni huma dawn li ġejjin:

  1. li jirċievi u jeżamina espressjonijiet ta’ interess minn persuni interessati li jinħatru għall-kariga ta’ Mħallef tal-Qrati Superjuri (minbarra l-kariga ta’ Prim Imħallef) jew ta’ Maġistrat tal-Qrati Inferjuri;
  2. li jżomm reġistru permanenti ta’ espressjonijiet ta’ interess, liema reġistru għandu jinżamm sigriet u għandu jkun aċċessibbli biss għall-membri tal-Kumitat, u l-President ta’ Malta;
  3. twettaq intervisti u evalwazzjonijiet tal-kandidati għall-uffiċċji msemmija hawn fuq b’tali mod li tqis xieraq u għal dan l-għan titlob informazzjoni minn kwalunkwe awtorità pubblika kif tqis li tkun meħtieġa b’mod raġonevoli.
  4. li jagħti parir dwar il-ħatra għal kwalunkwe kariga jew kariga ġudizzjarja oħra fil-qrati kif il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista’ minn żmien għal żmien jitlob;
  5. approċċ bl-għan li jitqajjem interess fost persuni kwalifikati għall-kariga ta’ Mħallef jew Maġistrat

Meta jkun hemm post vakanti fil-kariga ta’ Mħallef jew ta’ Maġistrat, il-Kumitat għandu jibgħat lill-President, permezz tas-Segretarju, l-ismijiet ta’ tliet kandidati li l-Kumitat iqis li huma l-aktar adatti flimkien ma’ rapport dettaljat dwar l-adegwatezza u l-mertu ta’ dawn it-tliet kandidati li, fl-opinjoni tal-Kumitat, jitqiesu li huma l-aktar adatti għall-ħatra ta’ dawn il-karigi.

Il-President għandu jkun intitolat li jeleġġi Mħallef jew Maġistrat esklużivament mill-ismijiet tat-tliet kandidati trażmessi mill-Kumitat li l-ismijiet tat-tliet kandidati għandhom isiru pubbliċi fid-deċiżjoni tal-President;

Il-Kumitat jistabbilixxi Regoli u Linji Gwida għall-Espressjoni tal-Interessi

Il-Kumitat jistabbilixxi wkoll Linji Gwida dwar Karattru Tajjeb

Il-Kumitat ifassal ukoll Kwestjonarju Personali u Formola ta’ Awtorizzazzjoni u Kunsens u dan għandu jimtela u jintbagħat lill-Kumitat minn min jagħżel li jirreġistra l-espressjoni ta’ interess tiegħu mal-imsemmi Kumitat.

Skip to content