Il-Qrati

Il-Qrati huma maqsuma fi Qrati Superjuri u Inferjuri.

Il-Qrati Superjuri huma:
  • il-Qorti Kostituzzjonali
  • il-Qorti tal-Appell
  • il-Qorti tal-Appell Kriminali
  • il-Qorti Kriminali u
  • il-Qorti Ċivili 
L-imħallfin jippresjedu fil-Qrati Superjuri.
 
Il-qrati Inferjuri huma l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u l-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex). Il-Qorti tal-aħħar għandha ġurisdizzjoni superjuri u inferjuri.
 
F’Malta l-qrati jinsabu fil-bini tal-qorti li jinsab fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. F’Għawdex il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) tinsab fil-bini tal-qorti fi ħdan il-Citadel ta’ Victoria. Il-bini qabel kien il-Palazz tal-Gvernatur u nbena mill-Grand Master Alof de Wignacourt fis-seklu 17. Il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) u l-Qorti tal-Appell Kriminali (Ġurisdizzjoni Inferjuri) ukoll jorganizzaw is-seduti tagħhom fi ħdan is-Citadel ta’ Victoria meta jisimgħu xi appelli mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex).
 
Il-bini tal-qorti fil-Belt Valletta (muri hawnhekk fuq il-lemin) jinsab fis-sit ta’ dak li qabel kien il-Knights Auberge d’Auvergne. Fit-8 ta’ Ġunju 1570, il-Lingwa ta’ Auvergne ġiet awtorizzata mill-Gran Kunsill tal-Ordni ta’ San Ġwann biex tiffinanzja l-bini tal-Auberge tagħha stess fil-belt il-ġdida tal-Belt Valletta. Il-bini nbena għad-disinn ta’ Girolamo Cassar. Fl-1825 saret is-sede tat-Tribunale di pirateria u tal-Corte di Fallimento. Fl-1840, matul il-gvernanza tal-Ġeneral Sir Henry Bouverie, il-Qrati Ċivili daħlu fil-bini.
 
Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, il-kumpless kollu nqered minn minjiera tal-paraxute Ġermaniża, u nbena mill-ġdid lejn l-aħħar tas-snin sittin għad-disinn klassiku li naraw illum. Matul il-perjodu sakemm jitlesta l-bini l-ġdid, il-Qrati Superjuri u l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) kienu joqogħdu f’żewġ binjiet differenti, it-tnejn fil-Belt Valletta, għalkemm kien hemm perjodi meta l-qrati kienu jinsabu wkoll fi bliet differenti.
 
Dan il-bini jinkludi seba’ sulari, li tlieta minnhom huma taħt il-livell tat-Triq Republic. Dawn it-tliet livelli jospitaw ir-Reġistru tal-Qrati Ċivili, l-Arkivji tal-Qorti, il-lock-up tal-pulizija u parkeġġ. Sa ftit snin ilu, l-Istazzjon tal-Pulizija tal-Belt Valletta kien ukoll ospitat f’wieħed minn dawn it-tliet sulari ta’ livell baxx.
 
Il-bini ġie inawgurat fid-9 ta’ Jannar 1971 mill-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien Dr George Borg Olivier, fil-preżenza tal-Gvernatur Sir Maurice Dorman, l-Arċisqof Sir Michael Gonzi, Imħallfin u Maġistrati, ministri u mistednin distinti oħra. L-ewwel kawża li kellha tinstema’ fil-bini l-ġdid kienet skedata għat-Tnejn 11 ta’ Jannar 1971 u kienet appell ippreżentat minn żewġ Sicilians kontra l-ordni għall-estradizzjoni tagħhom.
Skip to content