Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja

Il-Kummissjoni twaqqfet fl-1994, meta l-Artikolu 101a ġie miżjud mal-Kostituzzjoni (ikklikkja fuq l-Artikolu 101A biex tara din id-dispożizzjoni).

Il-Kummissjoni hija magħmula minn għaxar membri: il-President ta’ Malta, bħala President; il-Prim Imħallef, bħala Viċi President; l-Avukat Ġenerali; żewġ membri eletti minn fost l-Imħallfin tal-Qrati Superjuri; żewġ membri eletti minn fost il-Maġistrati tal-Qrati Inferjuri; Membru wieħed maħtur mill-Prim Ministru u membru wieħed maħtur mill-Mexxej tal-Oppożizzjoni; u l-President tal-Kamra tal-Avukati.

Peress li l-President għandu biss vot deċiżiv, dan ifisser li l-membri tal-ġudikatura fil-Kummissjoni dejjem ikollhom maġġoranza tal-voti. Dan huwa meqjus bħala essenzjali biex tiġi żgurata l-awtonomija mill-eżekuttiv u l-leġiżlatura u biex tiġi ssalvagwardjata l-indipendenza tal-ġudikatura.

B’mod ġenerali, il-Kummissjoni għandha ġurisdizzjoni fuq il-funzjonament tal-qrati u l-imġiba tal-imħallfin, il-maġistrati, l-avukati u l-prokuraturi legali. Sal-lum hija m’għandhiex ġurisdizzjoni fuq l-aġġudikaturi li jpoġġu fit-Tribunal għal Talbiet Żgħar, il-Kummissarji għall-Ġustizzja, il-medjaturi u l-arbitri. B’mod aktar speċifiku, il-funzjonijiet tal-Kummissjoni huma:

  1. li jissorvelja l-funzjonament tal-qrati superjuri u inferjuri kollha u li jagħmel tali rakkomandazzjonijiet lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja fir-rigward tar-rimedji, li jidhrulu, li jwasslu għal funzjonament aktar effiċjenti ta’ tali qrati;

  2. jagħti parir lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja;

  3. fuq talba tal-Prim Ministru, jagħti parir dwar kwalunkwe ħatra li għandha ssir skont l-Artikoli 96, 98 jew 100 ta’ din il-Kostituzzjoni;

  4. ifassal kodiċi jew kodiċi ta’ etika li jirregolaw il-kondotta tal-membri tal-ġudikatura;

  5. fuq il-parir tal-Kumitat għall-Avukati u l-Prokuraturi Legali biex ifassal kodiċi jew kodiċi ta’ etika li jirregolaw il-kondotta professjonali tal-membri ta’ dawk il-professjonijiet: Dment li fejn tali parir ma jingħatax fiż-żmien li l-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, il-Kummissjoni tista’ tfassal tali kodiċi jew kodiċijiet mingħajr il-ħtieġa ta’ tali parir;

  6. li jiġbdu l-attenzjoni ta’ kwalunkwe Mħallef jew Maġistrat dwar kwalunkwe kwistjoni, fi kwalunkwe qorti li jinsab fiha, li tista’ ma twassalx għal funzjonament effiċjenti u xieraq ta’ tali qorti, u li jiġbdu l-attenzjoni ta’ kwalunkwe mħallef jew maġistrat għal kwalunkwe mġiba li tista’ taffettwa l-fiduċja mogħtija mill-ħatra tagħhom jew għal kwalunkwe nuqqas min-naħa tiegħu li jirrispetta kwalunkwe kodiċi jew kodiċi ta’ etika relatat miegħu;

  7. jeżerċitaw, f’konformità ma’ kwalunkwe liġi, dixxiplina fuq avukati u prokuraturi legali li jipprattikaw il-professjoni tagħhom; u

  8. tali funzjoni oħra li tista’ tiġi assenjata lilha bil-liġi.
 
ENCJ - European Networks of Councils for the Judiciary

Il-Kummissjoni hija membru sħiħ tan-Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għall-Ġudikatura (ENCJ) (ikklikkja fuq il-link tal-ENCJ)

Skip to content