Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-missjoni tal-Imħallfin u tal-Maġistrati hija miġbura fl-ewwel sentenza tal-Oath of Office tagħhom, jiġifieri li “… jaqdu b’mod leali d-dmirijiet ta’ Mħallef [Maġistrat] mingħajr preferenza jew parzjalità, skont il-ġustizzja u d-dritt, u skont il-liġijiet u d-drawwiet ta’ Malta, għall-unur ta’ Alla u tar-Repubblika ta’ Malta.”
 
Fil-qadi ta’ dmirijiethom, l-Imħallfin u l-Maġistrati għandhom ukoll jikkonformaw bis-sħiħ mal-Kodiċi ta’ Etika għall-Membri tal-Ġudikatura sabiex jiżguraw l-ogħla standards ta’ mġiba etika korretta, u b’hekk isaħħu l-fiduċja fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. 
 
Avukat ewlieni Ingliż, David Pannick, fil-ktieb tiegħu l-Imħallfin (OUP, 1987) kiteb kif ġej (p. 169): 
 
“L-imħallef Ingliż mhuwiex figura pubblika. Huwa jaġixxi fuq il-prinċipju adottat minn Lord Widgery, Lord Prim Imħallef 1971–80, li “l-aħjar imħallef [huwa] ir-raġel li [huwa] l-inqas magħruf mill-qarrejja tad-Daily Mail”. Għalhekk, Lord Widgery avża, “l-imħallfin ma għandhomx jagħmlu pubbliċità fil-qorti u ċertament ma għandhomx jagħmlu xogħolhom b’tali mod li ‘jiġbdu għajnejhom għan-Newsman’”.
 
Din ir-riżerva tradizzjonali hija wkoll ġeneralment adottata mill-membri tal-Ġudikatura f’Malta. Filwaqt li l-ġustizzja hija amministrata fil-pubbliku, il-pubbliku inġenerali ftit li xejn jaf dwar l-Imħallfin u l-Maġistrati, kif jinħatru, it-termini tas-servizz tagħhom, kif jaħdmu, x’inhuma s-setgħat tagħhom. Il-persuni li jiġu f’kuntatt mas-sistema ġudizzjarja ħafna drabi joħorġu bi stampa distorta ħafna — kemm jekk f’sens pożittiv kif ukoll negattiv — tal-Ġudikatura bħala riżultat tal-ftit minuti li seta’ kellhom iqattgħu fl-awla tal-qorti, kemm jekk bħala litiganti jew bħala xhieda, jew bħala riżultat taż-żmien twil li seta’ kellhom jistennew fil-kurituri tal-bini tal-Qorti biex il-kawża tagħhom tinstema’. Avukati, prokuraturi legali u, sa ċertu punt, membri tal-pubbliku li servew bħala ġurati fil-Qorti Kriminali, bla dubju se jkollhom fehma differenti tal-Ġudikatura minn dik tal-pubbliku ġenerali prinċipalment minħabba l-kuntatt ftit jew wisq fit-tul mal-Qrati u l-Imħallfin u l-Maġistrati li jpoġġu fihom. 
 
Dan is-sit web huwa maħsub biex jagħti xi informazzjoni bażika dwar il-Ġudikatura u biex jipprovdi ħarsa lejn il-ħajja tax-xogħol tas-47 membru tal-Ġudikatura f’Malta — 25 Imħallef (inkluż il-Prim Imħallef) u 22 Maġistrat. Għalkemm is-sit huwa prinċipalment bl-Ingliż, li huwa waħda miż-żewġ lingwi uffiċjali ta’ Malta, xi partijiet — bħal xi dokumenti, diskorsi u informazzjoni oħra — se jkunu bil-Malti, li hija l-lingwa nazzjonali u l-lingwa uffiċjali l-oħra, u li hija wkoll il-lingwa li biha jitwettqu l-maġġoranza l-kbira tal-proċedimenti tal-qorti. 
 
L-għan tagħna huwa li nkomplu ntejbu dan is-sit u nżommuh aġġornat; għalhekk jekk taħseb li xi ħaġa hija nieqsa, jew tixtieq tagħmel suġġerimenti, tibgħat kummenti jew ideat ġentilment ibgħatu email lil webmaster.judiciary@gov.mt
Skip to content