Imħallfin u Maġistrati Rtirati

F’ordni alfabetiku

 • Imħallef Carmel A. Agius
 • Maġistrat Joseph Apap Bologna
 • Prim Imħallef Emeritus Joseph Azzopardi
 • Imħallef Victor Borg Costanzi
 • Imħallef Frank G Camilleri
 • Imħallef Gino Camilleri
 • Imħallef Joseph D. Camilleri
 • Prim Imħallef Emeritus Silvio Camilleri
 • Imħallef Victor Caruana Colombo
 • Maġistrat Joseph Cassar
 • Maġistrat Paul Coppini
 • Prim Imħallef Emeritus J.J. Cremona
 • Imħallef Noel Cuschieri
 • Prim Imħallef Emeritus Vincent A. De Gaetano
 • Maġistrat Saviour Demicoli
 • Imħallef Anton Depasquale
 • Imħallef Franco Depasquale
 • Imħallef Lino Farrugia Sacco
 • Imħallef Joseph A. Filletti
 • Imħallef Joseph Galea Debono
 • Imħallef Albert J. Magri
 • Imħallef Michael Mallia
 • Imħallef Silvio Meli
 • Magistrat Tonio Micallef Trigona
 • Imħallef Antonio Mizzi
 • Magistrat Dennis Montebello
 • Maġistrat Carol Peralta
 • Imħallef Lawrence Quintano
 • Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino
 • Imħallef Philip Sciberras
 • Imħallef David Scicluna
 • Imħallef Geoffrey Valenzia
 • Imħallef Joseph Zammit McKeon
 • Imħallef Tonio Mallia
Skip to content