Qorti tal-Appell

Il-Qorti tal-Appell hija l-qorti tal-appell finali f’Malta fi kwistjonijiet ċivili. Għall-kuntrarju ta’ xi ġurisdizzjonijiet oħra, li għandhom sistema ta’ appell f’żewġ livelli (bit-tieni qorti tal-appell normalment imsejħa Qorti tal-Kassazzjoni jew Qorti Suprema), Malta (bħal Ċipru) għandha biss sistema ta’ appell b’saff wieħed.

Din il-Qorti tista’ tkun magħmula jew minn tliet Imħallfin — il-Prim Imħallef u żewġ Imħallfin oħra — jew minn Imħallef wieħed sedenti waħdu. Meta tkun magħmula minn tliet Imħallfin hija tisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-Ewwel Sala tal-Qorti Ċivili, tat-Taqsima tal-Familja tal-Qorti Ċivili, tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-Ġurisdizzjoni Superjuri tagħha, u tat-Taqsima tal-Familja tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-Ġurisdizzjoni Superjuri tagħha. Meta tkun magħmula minn tliet Imħallfin, ġeneralment tissejjaħ il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri). Din il-qorti tagħti wkoll l-ordnijiet meħtieġa sabiex id-deċiżjonijiet mogħtija mit-Tribunali Ekkleżjastiċi kompetenti fi proċedimenti ta’ annullament taż-żwieġ ikunu jistgħu jiġu rreġistrati u b’hekk ikollhom effett ċivili. Qabel ma tagħti ordni bħal din, il-Qorti tal-Appell trid tiżgura li ċerti proċeduri stabbiliti fl-Att dwar iż-Żwieġ (Kap. 255) ġew segwiti, u b’mod partikolari li fil-proċedimenti quddiem it-Tribunal Ekkleżjastiku kien żgurat lill-partijiet id-drittijiet ta’ azzjoni u ta’ difiża b’mod sostanzjalment mhux differenti mill-prinċipji tal-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Meta jkun magħmul minn Imħallef wieħed, il-Qorti tal-Appell — li issa ssir referenza għaliha bħala l-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) — tisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-Ġurisdizzjoni Inferjuri tagħha. Hija tisma’ wkoll appelli minn deċiżjonijiet ta’ ħafna tribunali fejn il-liġi tipprevedi li l-appelli minn dawk id-deċiżjonijiet huma lill-Qorti tal-Appell magħmula minn Imħallef wieħed.

Il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri) tikkonsisti f’żewġ Awli: l-ewwel Awla u t-Tieni Awla. Dawn is-sezzjonijiet għandhom ġurisdizzjoni u setgħat identiċi. Inħolqot it-Tieni Awla sempliċiment minħabba l-volum ta’ xogħol f’din il-qorti. Iż-żewġ Kmamar huma ppreseduti mill-Prim Imħallef.

Il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri) tinsab biss f’Malta, filwaqt li l-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) tinsab ukoll f’Għawdex għas-smigħ u d-determinazzjoni tal-appelli minn deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-Ġurisdizzjoni Inferjuri tagħha.

L-imħallfin preżenti normalment fil-Qorti tal-Appell, fil-Ġurisdizzjoni Superjuri tagħha, huma:

L-ewwel Awla: il-Prim Imħallef, flimkien mal-Onor. Justice Giannino Caruana Demajo u l-Onor. Justice Anthony Ellul;

It-tieni Awla: il-Prim Imħallef, flimkien mal-Onor. Justice J.R. Micallef u l-Onor. Justice Tonio Mallia;

It-tielet Awla: l-Onorevoli Sur Justice Giannino Caruana Demajo, l-Onor. Justice Tonio Mallia u l-Onor. Justice Anthony Ellul;

Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri): l-Onorevoli Sur Justice Lawrence Mintoff u l-Onorevoli Ġustizzja Joanne Vella Cuschieri.

Skip to content