Qorti tal-Appell Kriminali

Hekk kif il-Qorti tal-Appell hija l-qorti tal-appell finali f’Malta f’materji ċivili, il-Qorti tal-Appell Kriminali hija l-qorti tal-appell finali f’materji kriminali.
Meta tkun magħmula minn tliet Imħallfin (il-Qorti tal-Appell Kriminali — Ġurisdizzjoni Superjuri), din il-Qorti tisma’ appelli mill-parti kkundannata minn deċiżjonijiet (verdett u/jew sentenza mogħtija) tal-Qorti Kriminali. Hija tisma’ wkoll appelli, ippreżentati mill-akkużat jew mill-Avukat Ġenerali, minn deċiżjonijiet preliminari mogħtija mill-Qorti Kriminali dwar motivi u motivi preliminari dwar l-ammissibbiltà tal-provi.

Meta jkun magħmul minn Imħallef wieħed (il-Qorti tal-Appell Kriminali — Ġurisdizzjoni Inferjuri) jisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-materji kriminali kollha. Bl-estensjoni fl-2003 tad-dritt ta’ appell tal-Avukat Ġenerali, il-ħidma tal-Qorti tal-Appell Kriminali (Ġurisdizzjoni Inferjuri) żdiedet b’mod konsiderevoli.

Filwaqt li l-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri) tinsab biss f’Malta, il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) tinsab ukoll f’Għawdex meta tisma’ appelli mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex).

L-imħallfin li normalment jippresjedu fil-Qorti tal-Appell Kriminali huma l-Prim Imħallef flimkien mal-Onor. Sinjura Edwina Grima u l-Onor. Justice Joseph Zammit McKeon. Meta l-Prim Imħallef jastjeni jew inkella jkun prekluż milli jisma’ kawża, Imħallef ieħor jiġi surrogat minflok il-Prim Imħallef bħala Aġent President ta’ din il-qorti.

L-imħallfin li normalment jippresjedu, separatament, fil-Qorti tal-Appell Kriminali (Ġurisdizzjoni Inferjuri) huma l-Onorevoli Edwina Grima, l-Onorevoli Sur Justice Giovanni Grixti, l-Onor. Consuelo Scerri Herrera u l-Onorevoli Sur Justice Aaron Bugeja.
Skip to content