Prim Imħallef Ġdid

L-Onor. Is-Sur Justice Joseph Azzopardi llum inħatar mill-President ta’ Malta bħala Prim Imħallef biex jieħu f’idejh il-Prim Imħallef Silvio Camilleri, li għadu kif irtira malli laħaq l-età obbligatorja tal-irtirar ta’ ħamsa u sittin sena.

Dr Azzopardi twieled fit-8 ta’ April 1955 u rċieva l-mandat tiegħu bħala avukat fl-11 ta’ Jannar 1980. Huwa pprattika b’mod estensiv bħala avukat fil-qorti u kien ukoll konsulent legali għal għadd ta’ korporazzjonijiet, inklużi l-Awtorità tat-Trasport u l-Lohombus Bank.

Huwa serva fuq il-Bord tad-Diretturi ta’ Mid-Med Bank bejn l-1980 u l-1987 u kien membru tal-Bord tal-Awtorità tad-Djar bejn l-1997 u l-2003. Kien ukoll President tal-Kamra tal-Avukati. Fl-2003 inħatar fil-Bench tal-Imħallfin u serva bħala president tas-Sezzjoni tal-Familja tal-Qorti Ċivili. Fl-2013, il-Prim Imħallef talabh jieħu sehem fil-Qorti tal-Appell. Huwa serva wkoll fil-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, l-ewwel f’ex officio meta kien President tal-Kamra tal-Avukati, u aktar tard bħala membru elett minn fost l-imħallfin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *